Go to content

Dalsbruk är en historisk bruksby mitt i Finlands finaste skärgårdsnatur. Finländsk industrihistoria är starkt närvarande i Dalsbruk. När man kommer till Dalsbruk via landsväg möter man först gamla bostadshus och ekonomibyggnader med grunder byggda av slaggsten, sedan låga arbetarbostäder och till slut hamnen och industriområdet som gömmer de äldsta fabriksbyggnaderna.

Det finns hav, insjöar och skogar runt den aktiva bruksbyn. Du borde absolut bekanta dig med de märkta stigarna i Dalsbruk. Den som klättrar upp till Senatsberget, får njuta av fina vyer över Skärgårdshavet. Inne i byn är det möjligt att bekanta sig med Dalsbruks historia och nutid då man njuter av Bruksvandringen. All service i Dalsbruk finns samlat på  dalsbruk.fi.

Det organiseras flera evenemang i Dalsbruk. De största är Baltic Jazz festival, festival Norpas, September Open och julmarknad. Dalsbruks torg är öppet året om på onsdagar kl. 9-13. På sommaren finns det tiotals försäljare och hundratals besökare. Torget fungerar som en viktig mötesplats både för invånare och deltidsboende.