Finländsk indutrihistoria är starkt närvarande i Dalsbruk. När man kommer till Dalsbruk via landsväg möter man först gamla bostadshus och ekonomibyggnader med grunder byggda av slaggsten, sedan låga arbetarbostäder och till slut hamnen och industriområdet som gömmer de äldsta fabriksbyggnaderna.

Bruksmuseet berättar om byns historia ända från 1600-talet. Byn är omringad av havet, insjöar och skogar. Det är lätt att bekanta sig med närmiljön genom att promenera längs med naturstigar som slingrar sig mellan insjöarna inne i skogen. Klättrar man ända upp till Senatsbergets topp är belöningen en hisnande fin utsikt över ön.